I - Wurf vom Mephisto


 
 
 
 
Xyrano vom Heidelberger Schloß
Briseis vom Mephisto


Wurf vom 22.11.1986


 

    Inferno vom Mephisto
(Rüde, schwarz)

 

    Infamie vom Mephisto
(Hündin, schwarz)

 

    Ino vom Mephisto
(Hündin, schwarz)

 

    Io vom Mephisto
(Hündin, schwarz)

 

    Ischtar vom Mephisto
(Hündin, schwarz)

 

   
© 2007-2018 by WWW.DOGGEN-VOM-MEPHISTO.DE   |   IMPRESSUM   |   made by MARINA SCHAAF, LEORO & TYSCOM.NET